De Zeelandbrug
A series of photo's from  "De Zeelandbrug". Repeating and dissolving into nothing is the central issue in this series. In a few photos I used a ND110 filter to make the shutter speed a lot longer to create the desired effect. 


Een serie opnames van de Zeelandbrug. Bij de serie staat herhaling en oplossen in het niets centraal
Bij een aantal van de foto's is gebruikt gemaakt van een ND filter om de sluitertijd te verlengen om het juiste effect te krijgen

Frank van Es
Back to Top